top of page

Asya Turları

Asya sınırları çizilemeyen, sahip olduğu kültürel çeşitlilik ile Dünya'nın en zengin, en köklü, en ilgi çekici kıtası. Rusya'nın Ural Dağları'ndan Endonezya'nın adalarına, volkanlarına kadar iyi hazırlanmış, turist kalabalıklarından uzak turlar düzenliyoruz. Bazen Moğol yurtlarında çölde uyuyoruz; bazen Everest rotasında kulübelerde. Pirinç tarlalarından geçip aktif volkanları fotoğraflamaya gidiyoruz. Japonya'nın ağzımızı açık bırakan tapınaklarından çıkıp İran'ın kadim medeniyetine yolculuk yapıyoruz. Bu eşsiz kıtada gezecek çok ülke, tapınak, dağ rotası, çöller, stepler, volkanlar var. Turist kalabalıklarından uzak, kültürlere saygılı, onlardan biri gibi gezebileceğiniz turlarımız sizleri bekliyor.

moğol çadırı.JPG

MOĞOLİSTAN: GOBİ ÇÖLÜ, ORHUN VADİSİ, TONYUKUK

Kadim Türklerin anavatanı, Cengiz Han’ın Moğol İmparatorluğu’nun kurulduğu, göçebe Türk topluluklarının yaşadığı, stepleri ve çölleriyle muhteşem bir ülke. Orhun ve Tonyukuk Yazıtları ile ilk Türk topluluklarına ışık tutuyor.

9 gün

2.250 €

bottom of page